top of page

Mastering, MİX edilmiş parçanın son cilası, duruma göre, compressör, EQ, Limiter vs kullanılmaktadır
Parça başı 100 $

bottom of page